Moelven Soknabruket

Kontekst

W tartaku Moelven w Sokna, Moelven zbudował fabrykę pelletu, która potrzebuje około 8 MW. Istniejący kocioł był zbyt mały, aby obsłużyć zarówno suszarnie tartaku, jak i nową fabrykę pelletu.

Rozwiązanie

Firma Jernforsen dostarczyła dwie linie do produkcji biopaliw o mocy 12 MW każda. Od silosów po wentylatory spalin, instalacje są redundantne ze wspólnym elektrofiltrem i ekonomizerem. System dystrybucji z pompami sieciowymi do tartaków i tartaków. fabryka pelletu i sprzęt kontrolny.

Specyfikacja produktu

Klient: Moelven Soknabruket
Lokalizacja: Sokna, Norwegia
Rodzaj paliwa: kora, zrębki drzewne, wióry
Moc panelu: 12 + 12 MW
Rodzaj energii: Ciepło procesowe
Rok: 2019