VIDA uppgraderar

Den hållbara sågverksägaren VIDA AB uppgraderar med en ny panna på 5 MW vid sågverket i Nössemark. Således byter sågverket nu till 100% uppvärmning vid både sågverk och virkestorkar i Nössemark med restprodukter från produktionen. Uppgraderingen har skett i nära samarbete med Jernforsen, en del av Linka Group, som har bistått med råd, panninstallation och optimerat befintlig installation.

Den hållbara sågverktägaren VIDA AB värmer nu sågverket och virksestorkar i Nössemark med restprodukter från sin produktion. En ny panna på 5 MW är optimerad för eldning med bark och flis som innehåller upp till 60 % fukt. Anläggningen har nu tagits i drift och visar goda resultat.

10. anläggningar med Jernforsen

Idag har VIDA pannor från Jernforsen vid 10 av sina 12 svenska sågverk. De är utformade för att nyttja restprodukter från produktionen och ger mellan 5 och 12 MW värme. Jernforsens teknik gör det enkelt för sågverken att få ut energin från våt bark och flis utan betydande stoft-, CO- eller NOx utsläpp.

”Det är stabilt, enkelt och pålitligt. För oss har det viktigaste varit att följa tidsplanen och få den anläggning vi behöver. Därför valde vi Jernforsen igen och har fått riktigt bra stöd när det har varit utmaningar med driften, säger Jonas Axelsson, teknisk chef på VIDA.

Sågverket i Nössemark producerar virke på 2,45 meter, som främst exporteras till Storbritannien, USA och Australien. För att göra produktionen så hållbar som möjligt renoverades och moderniserades den befintliga silon för bark och träflis i Nössemark och kopplades till den nya pannan från Jernforsen. Samtidigt byggdes ett nytt pannhus för det nya systemet, vilket VIDA känner väl från sina andra sågverk.

”För sågverk är det viktigt att kunna utnyttja sina restprodukter på bästa möjliga sätt. Därför har vi gjort mycket för att optimera och automatisera den här typen av anläggningar som går stabilt även i den hårda miljön vid gränsen till Norge, säger Magnus Holmgren, VD på Jernforsen, som ingår i Linka Group, en av de ledande i världen inom optimering och utveckling av klimatvänliga energianläggningar baserade på biomassa och avfall. Med lösningen från Jernforsen kommer VIDA att minska sina koldioxidutsläpp och samtidigt säkerställa driftsäkerhet via driftsupport från Jernforsen.

Nössemark 1.jpg
Nössemark 2.jpg
Nössemark 3.jpg
Nössemark 4.jpg

Urladdning

Krav Uppmätta värden
Stoft <30 mg/Nm3 20 mg/Nm3
CO <150 mg/MJ 25 mg/MJ
NOx <100 mg/MJ 65 mg/MJ

Fjärrvämeverk uppgraderar med driftssupport

Flera fjärrvärmeverk väljer att köpa driftssupport för biomassaanläggningar. Hos Weiss, som ger teknisk support 24-7, upplever man en ökning i försäljningen av servicekoncept i fht tidigare år. Utvärdering av driftsprestanda och säkerställande av budgetar på danske värmeverk är viktigare nu än någonsin tidigare.

Bristande underhåll på landets biomassaanläggningar kan ge fjärrvärmeverken allvarliga driftproblem och oväntade utgifter. Det vet man på Ølgod Fjärrvärme, som efter en turbulent tid med bristande driftssupport, nu säkerställt den framtida driften.

Under 2006 investerade Ølgod Fjärrvärme i en biomassaanläggning, men valde den gången att inte upprätta serviceavtal med serviceleverantören Weiss. I stället köpte man driftssupport av en annan serviceleverantör. Det visade sig vara ett dåligt beslut. Anläggningen fick efter en tid driftsproblem och 2017 måste Ølgod Fjärrvärme därför söka råd hos Weiss, som är en del av Linka Group.

Strategiska reservdelar

”Det var en del fel som Weiss skulle rätta till efter den andra serviceleverantören. Det är helt avgörande att biomassaanläggningarna underhålls riktigt och det kräver särskild know-how och teknisk kompetens. Vi avtalade därför om fast driftssupport och leverans av strategiska reservdelar, så vi kan säkerställa att anläggningen i Ølgod framöver får den nödvändiga tekniska supporten - ett koncept vi upplever markant ökat intresse omkring”, säger Kenneth Iversen, CEO på Weiss, som ger teknisk support för Linka Group.

Nu får Ølgod Fjärrvärme varje år en servicerapport från Weiss, som ger överblick över den tekniska supporten och anläggningens tillstånd. Servicetelefonen har öppet hela dygnet, året runt och den tekniska supporten av anläggningen är baserat på ett brett kompetensområde, eftersom Weiss känner till alla beståndsdelar i anläggningen som är etablerat av systerföretaget Linka Energy.

Att teknisk driftssupport har avgörande betydelse för en biomassaanläggnings drift och en kontrollerad driftsekonomi är inte någon överraskning för Linka Group, som etablerar biomassaanläggningar över hela världen.

”Då det är ett av våra koncernföretag som har levererat anläggningen, kan Weiss enkelt och snabbt identifiera alla komponenter och ge nödvändig tekniska rådgivning. Det är bl.a. synergier mellan etablering, drift och underhåll av biomassaanläggningar, som är skälet till att vi samlat företagen Linka Energy, Jernforsen och Weiss i samma koncern. Därmed säkerställer vi en 360 graders totallösning, som inte enbart säkerställer underhållsbeslut, men också framtidssäkrar driften och ger full ekonomisk kontroll till värmeverken”, berättar Thomas Gaardbo, CEO Linka Group.

Weiss, som har hand om driftssupport och service av biomassaanläggningar från Linka Group har ett stort reservdels- och komponentlager i Lem och Hadsund, varifrån de levererar reservdelarna på dag-till-dag basis.