Fjärrvärme: 2 - 35 MW

Inom kategorin fjärrvärme är främst energibolagen våra kunder. Jernforsen erbjuder skräddarsydda och kompletta lösningar för att på ett miljöeffektivt sätt producera värme.

Lösningar för fjärrvärme

Många av våra kunder är fjärrvärmeaktörer där verkningsgraden och miljökraven är de viktigaste faktorerna för en bra driftekonomi. I dessa system försöker vi i de flesta fall bygga in även rökgaskondensering för at öka anläggningens verkningsgrad. Fördelen är låga emissioner och skulle kravet vara extremt hårt ställt kan vi även i dessa anläggningar komplettera med ytterligare rening för att möta myndigheternas krav.

Anläggningarna tillverkas efter senaste teknologin med helautomatiska förbränningssystem, automatisk askutmatning och moderna PLC-styrda kontrollsystem.

Våra anläggningar sparar elektrisk energi tack vare frekvensomformare för att optimera förbränningen. En annan fördel är att allt underhåll är eliminerat och undertrycksregleringen samt ljudnivån är minimerade.

Produktspecifikationer

Anläggningstyp : Varmvatten/hetvatten
Anläggningsstorlek: 2 - 35 MW
Bränslen: Grot, bark, flis, RT-flis, RDF m.m.
Bränslefukthalt: 20 - 60 %

Varmvatten- och hetvattenpanna

Pannan är en trestråkspanna med vertikala rökgastuber avsedd att dockas till vår förbränningsugn för biobränslen. Pannan tillverkas enligt de senaste tekniska kraven och utsätts för omfattande tester innan den sätts i bruk. Den känneteckas av en robust konstruktion som ger lång livslängd.

Förbränningsugn för biobränslen

Jernforsens förbränningsugn för fuktiga bränslen är en mycket välbeprövad och robust lösning för förbränning av fuktiga biobränslen, såsom bark, sågspån, skogsflis och grot.

Ugnen är uppbyggd av en stålkonstruktion med en eldfast infodring, isolermaterial samt beklädd med korrugerat plåt. Invändigt finns en rörlig och en fast rosterkonstruktion. Rosterstegen styrs av en framåtriktad rörelse som förflyttar bränslet framåt, varefter det förbränns.

I slutet av processen sker en slutförbränning av askan innan den slutligen transporteres ut till askcontainern. I samband med rosterrörelsen tilsätter vi också luft, primärt och sekundärt, för att på detta vis optimera förbränningen innan den går in i tryckkärlet. Den heta gasen är nu klar för att omvandlas till den energi som passar processen.

Ugnen är luftkyld och kyls genom en luftmantel av primärfläkten som förvärmer förbränningsluften.

Automatiserad användarvänlighet

Anläggningarna tillverkas efter senaste teknologin med helautomatiska förbränningssystem, automatisk askutmatning och moderna PLC-styrda kontrollsystem.

Du väljer samarbetet

Oavsett om du väljer maskin- eller totalentreprenad från oss så erbjuder vi ett kvalitetssäkrat arbetsflöde, väl utprövat under årtionden.

Automatisk asktömning

Ugnen är försedd med helautomatisk askutmatning både under och framför rost. Askutmatningen är tätslutande för en god arbetsmiljö.

Automatisk rökrörssotning

Till Jernforsens pannor används tryckluftssotning - sotning med hjälp av kompressorluft. Sotningssystemet i pannan är utvecklat för att öka tiden mellan varje vanlig sotning.

Styrning och operatörssystem

Från att enbart gjort styrning till våra egna pannor, åtar vi oss idag att göra komplett styrning av hela värmeverk och panncentraler. Vi kan även erbjuda konsultativ hjälp vid projektering av systemlayouter för både hetvatten och ånga.

Operatörsgränssnittet består idag oftast av en operatörsdator. För den mindre anläggningen kan en operatörspanel vara ett alternativ istället för en operatörsdator.

Styr och regler anpassas till leveransen och kundens krav. Tack vare vår egen personal inom styrning kan vi alltid optimera vårt system. Idag har vi möjlighet att fjärrstyra hela anläggningen.

Hög säkerhet, god tillgänglighet och ett användarvänligt gränssnitt gentemot driftspersonalen är något vi kontinuerligt strävar efter. Jernforsen innehar certifikat för egenkontroll av säkerhetskretsar till våra pannor, enligt Europeiska PED modul B+D.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Försäljning

Kontakta oss