Lösningar

Vi har genom vår långa erfarenhet utarbetat system för att optimera lösningarna efter dina önskemål och behov, baserat på allt från bränslekvaliteter till driftspecifika data.

Fjärrvärme

För etablering och utbyggnad av gemensam värmeförsörjning i större och mindre städer.

LÄS MER

Sågverk

För industri som har tillgång till råmaterial och ser en möjlighet att utnyttja detta som energi.

LÄS MER

Vi anpassar oss efter dina behov

Vi har genom vår långa erfarenhet utarbetat system för att optimera lösningarna efter dina önskemål och behov, baserat på allt från bränslekvaliteter till driftspecifika data.

Oavsett vilken bioenergianläggning som passar just er så bygger vi upp anläggningen runt förbränningsutrustningen. Hjärtat i förbränningen är vårt rörliga rostersystem. Rosterstegen styrs av en framåtriktad rörelse som förflyttar bränslet framåt, vartefter det förbränns.

I slutet av processen sker en slutförbränning av askan innan den slutligen transporteras ut till askcontainern. I samband med rosterrörelsen tillsätter vi också luft, primärt och sekundärt, för att på detta vis optimera förbränningen innan den går in i tryckkärlet. Den heta gasen är nu klar för att omvandlas till den energi som passar er process bäst. - Detta beroende vilken process ni har.