Sågverk och träindustrin: 2 - 35 MW

De höga kraven från sågverk och träindustrin ställer extra höga krav på att utrustningen är designad för att klara de tuffaste miljöer.

Lösningar för sågverk och träindustrin

Inom kategorin är våra kunder främst sågverk, som har tillgång till råmaterial och ser en möjlighet att utnyttja detta för att producera värme samt industriella kunder som behöver värme för att driva torkanläggningar.

Våra system är robust byggda för att alltid ha hög tillgänglighet med endast planerade stopp för service och underhåll. Speciellt har vi fokuserat på att utveckla bränslehanteringssystem för att klara de mest extrema bränslekvaliteter som kan finnas i denna sektor, allt för att eliminera oplanerade stopp av anläggningen.

Torkanläggningar

Sedan mer än 25 år har vi levererat ugnar till torksystem där våra kunder torkar allt från sågspån för pelletsproduktion, till gräs som torkas, pelleteras och används under vintern som djurfoder.

Våra torkanläggningar är utvecklade att antingen förse torksystemen med heta rågaser mellan 300-500 C° eller till ångsystem som förser bandtorkar eller konverterade roterande torkar med energi. I detta fall ställs det höga krav på att den sluttorkade produkten har en jämn torkad kvalité innan den tex pelleteras.

Vårt förbränningssystem ingår i samma serie som de andra energi-systemen men i dessa applikationer ställs det lite andra krav på temperaturstyrning av de heta gaserna. Detta gör att våra styrsystem spelar en viktig roll vid utformningen av en torkanläggning.

Produktspecifikationer

Anläggningstyp : Hetvatten
Anläggningsstorlek: 2 - 35 MW
Bränslen: Spån, GROT, bark m.m.
Bränslefukthalt: 35 - 60 %

Hetvattenpanna

Pannan är en trestråkspanna med vertikala rökgastuber avsedd att dockas till vår förbränningsugn för biobränslen. Pannan tillverkas enligt de senaste tekniska kraven och utsätts för omfattande tester innan den sätts i bruk. Den känneteckas av en robust konstruktion som ger lång livslängd.

Förbränningsugn för biobränslen

Jernforsens förbränningsugn för fuktiga bränslen är en mycket välbeprövad och robust lösning för förbränning av fugtiga biobränslen, såsom bark, sågsån, skogsflis och grot.

Ugnen er uppbyggd av en stålkonstruktion med en eldfast infodring, isolermaterial samt beklädd med korrugerat plåt. Invändigt finns en rörlig och en fast rosterkonstruktion. Rosterstegen styrs av en framåtriktad rörelse som förflyttar bränslet framåt, varefter det förbränns.

I slutet av processen sker en slutförbränning av askan innan den slutligen transporteres ut till askecontainern. I samband med rosterrörelsen tilsätter vi också luft, primärt och sekundärt, för att på detta vis optimera förbränningen innan den går in i tryckkärlet. Den heta gasen är nu klar för att omvandlas till den energi som passar processen.

Ugnen är luftkyld och kyls genom en luftmantel av primärfläkten som förvärmer förbränningsluften.

Automatiserad användarvänlighet

Anläggningarna tillverkas efter senaste teknologin med helautomatiska förbränningssystem, automatisk askutmatning och moderna PLC-styrda kontrollsystem.

Du väljer samarbetet

Oavsett om du väljer maskin- eller totalentreprenad från oss så erbjuder vi ett kvalitetssäkrat arbetsflöde, väl utprövat under årtionden.

Automatisk asktömning

Ugnen är försedd med helautomatisk askutmatning både under och framför rost. Askutmatningen är tätslutande för en god arbetsmiljö.

Automatisk rökrörssotning

Till Jernforsens pannor används tryckluftssotning - sotning med hjälp av kompressorluft. Sotningssystemet i pannan är utvecklat för att öka tiden mellan varje vanlig sotning.

Styrning och operatörssystem

Från att enbart gjort styrning till våra egna pannor, åtar vi oss idag att göra komplett styrning av hela värmeverk och panncentraler. Vi kan även erbjuda konsultativ hjälp vid projektering av systemlayouter för både hetvatten och ånga.

Operatörsgränssnittet består idag oftast av en operatörsdator. För den mindre anläggningen kan en operatörspanel vara ett alternativ istället för en operatörsdator.

Styr och regler anpassas till leveransen och kundens krav. Tack vare vår egen personal inom styrning kan vi alltid optimera vårt system. Idag har vi möjlighet att fjärrstyra hela anläggningen.

Hög säkerhet, god tillgänglighet och ett användarvänligt gränssnitt gentemot driftspersonalen är något vi kontinuerligt strävar efter. Jernforsen innehar certifikat för egenkontroll av säkerhetskretsar till våra pannor, enligt Europeiska PED modul B+D.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Försäljning

Kontakta oss

VIDA Alvesta

VIDAs sågverk i Alvesta köpte energi från Alvesta Energi´s värmecentral.

Läs mer

Moelven Soknabruket

Vid Moelvens sågverk i Sokna byggde Moelven en pelletsfabrik som behöver ca 8 MW.

Läs mer