Linka Group består av tre företag som tillsammans är bland världens ledande inom biomassanläggningar och mindre avfallsbaserade anläggningar. Vi är specialister på utveckling och optimering av miljövänliga energiformer baserade på biobränsle och avfall.

År 2018 slogs Linka Energy och Jernforsen samman och 2019 ingick Weiss också i partnerskapet. Tillsammans har vi ett av de bredaste produktsortimenten i branschen, och vi erbjuder biomasspannsystem för alla professionella ändamål. Vår teknik är ”top-of-class” och garanterar dig effektiv förbränning av olika biobränslen, såsom halm, flis, träpellets, avfallsvirke, RDF och mer.

Linka Energy A/S

Sedan 1978 har Linka Energy byggt helautomatiska anläggningar och därmed bidragit till att minska stora mängder koldioxid med våra kunder. Mer än 40 års erfarenhet och kunskap om förbränning av biomassa gör företaget idag till ett av världens ledande företag i branschen.

Linka Energy har levererat mer än 3 500 helautomatiserade fabriker över hela världen till olika kundgrupper som t.ex. jordbruk, industri, institutioner och värmeanläggningar. Anläggningarna levereras i form av varmt vatten och varmvattensystem samt ångsystem. Alla anläggningar är konstruerade för maximalt bränsleutnyttjande, hög tillförlitlighet och minimala underhållskostnader.

Patenterat förbränningssystem

Pannorna med biobränsle, typ LIN-KA H., är en cylindrisk, kraftfull kanalrörspanna i 3-drag design, avsedd för avfyrning med biomassa (halm, flis och träpellets). Vattenkokaren har en slät brandkanal och vattenkylda svängkammare. Pannan är utformad för att tillhandahålla full förbränning och effektivt utnyttjande av strålningsvärmen i brandkanalen, medan konvektionsvärmen utnyttjas så mycket som möjligt i de två efterföljande rökgasavsnitten.

I den bakre änden av pannan är en rörlig trappa placerad, varigenom slaggbildningen undviks. Luft tillförs via Linkas världspatenterade system från skottändan i en samflödesprincip. Detta gör att rökgasen sugs upp i pannan och bränns effektivt. Detta ger de bästa resultaten för effektivitet och utsläppssiffror Förbränningssystemet har en av EU: s högsta effektivitet och är upp till 94,7%.

Weiss ApS

Weiss är ett danskt företag med huvudkontor i Hadsund. De är specialiserade på att tillhandahålla service, reservdelar, totala lösningar och energioptimering vid avfalls- och biomassanläggningar. Under mer än 92 år har företaget levererat mer än 1 000 anpassade och CO2-neutrala energianläggningar samt mindre kraftvärmeanläggningar. Dessa växter finns över hela världen – dock den största delen i norra Europa.

Weiss verkar i skärningspunkten mellan tillhandahållande av service / reservdelar, tillverkning av större anläggningskomponenter, konsultation och optimering av anläggningar. Med sin kunskap och många års erfarenhet levereras väl testade, pålitliga och lönsamma lösningar – oavsett önskan och behov.

Serviceuppgifter och projekt utförs med stor kompetens och många års erfarenhet. Alla uppgifter löses med den enskilda kunden i fokus. För Weiss är ömsesidigt samarbete med kunder det viktigaste i alla aspekter.

Jernforsen Energy AB

Jernforsen, ett svenskt företag, är ett av Europas ledande företag inom bioenergiindustrin. Sedan 1984 har över 1 000 anläggningar installerats för nöjda kunder runt om i världen. Med många års erfarenhet inom branschen är företaget en expert på att utveckla och installera biomassförbränningsanläggningar. Särskilt vått bränsle är en av företagets toppkompetenser. Bränslen med upp till 60% luftfuktighet kan användas i en anläggning från Jernforsen.

Företaget sysselsätter cirka 30 anställda, efter service, försäljning, projektledning och administration. Den behöriga serviceorganisationen har lång erfarenhet av inspektion, service och teknisk support.

De främsta kundgrupperna är sågverk, värmeanläggningar och industri och alla anläggningar anpassas till den enskilda kundens önskemål och behov. Oavsett energisystem som behövs byggs systemet runt förbränningsutrustningen. Kärnan i förbränningen är det rörliga skakningssystemet. Rasterna styrs av en framåtrörelse som bringar bränslet framåt när det bränner.