Bränsle

Hos Jernforsen hittar du pålitliga, effektiva och miljöanpassade bioenergianläggningar i en mängd olika typer och storlekar – för flera olika typer av bränsle.

Flexibilitet för bränsleval

Jernforsens pannor har utvecklats och testats för en mängd olika biobränslen, och vår bränsleteknologi garanterar alltid ett optimalt utnyttjande av bränslet i fråga. Vi har också testat ett stort antal mer exotiska bränslen och testar ständigt nya typer av bränsle.

Flis

Det finns en mängd olika typer av flis och olika fuktighet som kan brännas i Jernforsens pannanläggningar.

Grot

Grot kan vara bark, grenar och trädtoppar som inte kan användas för något. Jernforsens pannor säkerställer ett bättre utnyttjande av våra resurser och mindre avfall.

Pellets

Träpelletsystemet kräver minimalt underhåll och träpellets är ett lättillgängligt bränsle.

RT-flis

RT-flis är återvunnet trädbränsle, från exempelvis gammalt emballage och rivningsvirke som har krossats eller flisats.

RDF

RDF tillverkas av hushållsavfall, som inkluderar biologiskt nedbrytbart material samt plast. Icke-brännbara material såsom glas och metaller avlägsnas och restmaterialet strimlas sedan.

SRF

Fast återvunnet bränsle produceras från huvudsakligen kommersiellt avfall inklusive papper, kort, trä, textilier och plast. Fast återvunnet bränsle har genomgått ytterligare bearbetning för att förbättra kvaliteten och värdet. Den har ett högre brännvärde än RDF.