Referenser

Här kan du se några av de över 1000 bioenergianläggningar Jernforsen har skapat i nära samarbete över hela världen.

Fjärrvärme


Gislaved Energi

Gislaved Energi byggde ut fjärrvärmenätet och kopplade ihop Anderstorp med Gislaved och behövde mer fossilfri energi.

Läs mer

Eidsiva Bio

Eidsiva Bioenergi driver fjärrvärmen i Elverum. En stad där utbyggnaden gick fort och den befintliga centralen snabbt blev för liten.

Läs mer

Perstorps Fjärrvärme

Perstorp Fjärrvärme AB, PFAB, är ett bolag som till lika delar ägs av E.ON och Perstorps Kommun.

Läs mer

Sågverk


VIDA Alvesta

VIDAs sågverk i Alvesta köpte energi från Alvesta Energi´s värmecentral.

Läs mer

Moelven Soknabruket

Vid Moelvens sågverk i Sokna byggde Moelven en pelletsfabrik som behöver ca 8 MW.

Läs mer