Rådgivning

Vi går in i varje enskild uppgift för att skapa den bästa lösningen i förhållande till kundens behov, krav och möjligheter. Tät dialog och samarbete är viktiga delar när vi ska ge dig råd om det optimala valet av biomassanläggning.

Professionell rådgivning

Vi erbjuder professionell rådgivning från våra duktiga medarbetare när du ska välja rätt bioenergianläggning.

Vi är med hela vägen

Vi ger dig råd om hur du väljer lösning, dimensionering och installation av anläggningen – samt efterföljande miljötestning.

Få siffror på din besparing

Vi beräknar gärna den besparing du kan få genom att ersätta din nuvarande anläggning med en biomassanläggning från Jernforsen.

Med flera års erfarenhet besitter vi nödvändig know-how

Erfarenhet och know-how är viktiga förutsättningar när du ska investera i en ny biomassaanläggning. Vår rådgivning om bränsletyper, pannstorlek samt anläggningens prestanda säkerställer att du får den optimala lösningen, som precis täcker dina behov.

Vi gör det oöverskådliga överskådligt

En biomassaanläggning består av många komponenter, och det kan vara svårt att överblicka. Vi ger dig råd om dimensionering av de enskilda komponenterna som filter, fläktar, pumpar och ekonomiser.

Vi ger råd även efter driftsättning

Efter att anläggningen har satts i drift ger vi även gärna råd om driftoptimering, så du uppnår maximalt utnyttjande av bränslet. Vi hjälper även självklart till när man ska genomföra miljötestning- Vi är alltid uppdaterade om de nyaste reglerna inom emission och andra miljökrav. Därmed säkerställer vi att din nya anläggning lever upp till lagstiftningen

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Peter Nilsson

Kontakta mig