Det är inte en slump att vi är bäst på det vi gör

Sedan 1984 har Jernforsen levererat biobränsleanläggningar till mer än 1000 nöjda kunder världen över. Idag är vi stolta över att vara i spetsen för teknisk utveckling och produktion av biobränsleanläggningar. Vår organisation drivs av ett stort engagemang och ambitionen om att alltid leverera produkter och support i toppklass.

Anläggningar designas efter kundens önskemål och krav

Vi har genom vår långa erfarenhet utarbetat system för att optimera lösningarna efter dina önskemål och behov, baserat på allt från bränslekvaliteter till driftspecifika data.

Stort omfång av bränslen som kan användas

Vi utvecklar, levererar och servar anläggningar et från 2 - 35 MW. Anläggningarna drivs med biomassa, dvs skogsprodukter såsom trä, flis, bark och pellets - med upp till 60% fukt.

Egen styr och regler avdelning med erfarna ingenjörer

Tack vare vår egen personal inom styr och regler kan vi alltid optimera vårt system. Vi använder dessutom av den senaste tekniken för att kunna finjustera och optimera förbränningen.

Ni kan tryggt lita på vår service - långt in i framtiden

Vår serviceorganisation har mångårig erfarenhet när det gäller revision, reparation och teknisk support. I och med att vi har samlat all servicekompetens i Jernforsen kan vi alltid ombesörja att servicen blir maximerad för dig som kund.

Läsa mer om service

Jernforsen medlemskap

Vi är medlemmar i flera föreningar, de arbetar med att främja användningen av biobränsle och grön energi. Medlemskap i dessa föreningar ger oss ett starkt nätverk över flertalet branscher och länder.

Några starka skäl att satsa på bioenergi

Ur miljösynspunkt anses biobränslen som de mest miljövänliga bränslen. Det finns inga främmande ämnen i naturträ. Askan kan återföras til naturen och bidra till att minska gödslingen.

Biobränslen räknas som ett koldioxidneutralt bränsle. Den koldioxid som bildas vid förbränningen tas upp och binds av nya växter i kretsloppet, istället för att bidra till växthuseffekten.