Det är inte en slump att vi är bäst på det vi gör

Jernforsen producerar kompletta bioenergianläggningar för värmeproduktion. Anläggningarna drivs med biomassa, dvs. skogprodukter såsom trä, flis, bark och pellets.

Vi tillverkar skräddarsydda system som är indelade i följande kategorier:

FjärrvärmeSågverk

Rådgivning

Vi går in i varje uppdrag för att skapa den bästa lösningen för kundens behov, krav och möjligheter. En nära dialog och sparring är viktiga delar för att ge dig råd om det optimala valet av bioenergianläggningar.

Läs mer

Projektutveckling

Med Jernforsen får du en innovativ partner som utvecklar och anpassar bioenergianläggningar till dina kravspecifikationer. Vår patenterade förbränningsteknik garanterar hög effektivitet och optimerar driftskostnaderna.

Läs mer

Service

Jernforsen är ett flexibelt företag som ligger nära sina kunder. Vi tror på god service - även efter projekten, och vi är hedrade över att anläggningarna går optimalt. Du kan välja oss för pågående underhåll och service.

Läs mer

Jernforsen, utvecklar och installerar bioenergianläggningar från 4 – 35 MW och har starka kompetenser inom förbränning av biomassavfall (inklusive återvunnet trä och andra typer av biomassavfall) samt ”vått” bränsle.

Linka Energy är specialist på utveckling, design och konstruktion av helautomatiserade bioenergianläggningar från 2,5 – 15 MW. De primära bränsletyperna är halm, flis och träpellets, men också mer exotiska bränslen kan användas.

Weiss är ett rådgivande och verkställande serviceföretag specialiserat på service, leverans av reservdelar, rådgivning för fjärr- och fjärrvärmeanläggningar och andra kunder. Weiss jobbar också med produktion av större anläggningskomponenter och optimering av anläggningar.

Fullservice partner

Vi är med från början av projekteringen. Antingen som delprojektör för vår del av panncentralen, eller så kan vi åta oss att vara totalprojektör.

Många års erfarenhet

Jernforsen grundades 1984 och har i generationer levererat bioenergilösningar till fastigheter, träindustrier och sågverk samt fjärrvärmekunder.

Anläggningar i hela Europa

Vi har levererat anläggningar över hela Europa, till närmare 1 000 nöjda kunder. I dag sker leveranser i huvudsak till Sverige, Norge, Finland och UK.