Eidsiva Bio

Bakgrund

Eidsiva Bioenergi driver fjärrvärmen i Elverum. En stad där utbyggnaden gick fort och den befintliga centralen snabbt blev för liten.

Överväganden

Baslasten i Elverum var två stycken anläggnigar för returträ som var både hade för liten kapacitet och krävde för myket underhållsarbete. Eidsiva gick ut med en uphandling av en ny 10 MW avfallspanna som skulle levereras in i befintligt hus där den befintliga bränslesilon skulle användas.

Lösningen

Jernfosen kunde designa en anläggning som fick plats i befintligt hus utan några moderniseringar. Leveransen var från bräsnletransportör till skortsen med en ung/panna designad efter avfallsdirektivet med efterföljande kalk- och koldosering innan slangfilter.

Produktspecifikationer

Kund: Eidsiva Bio
Location: Elverum, Norge
Bränsletyp: RT-flis
Panneffekt: 10 MW
Energityp: Fjärrvärme
År: 2015