Gislaved Energi

Bakgrund

Gislaved Energi byggde ut fjärrvärmenätet och kopplade ihop Anderstorp med Gislaved och behövde mer fossilfri energi.

Överväganden

I en offentlig upphandling erbjöd Jernforsen den bästa tekniska lösningen till mest förmånlig kostnad.

Lösningen

Jernforsen levererade en totalentreprenad till Gislaved Energi. Tillsammans med lokala byggentreprenörer gjordes betongarbeten, överbyggnad, verkstad samt kontor och personalutrymmen. Jernforsen levererade sin väl utvecklade och beprövade förbränninganläggning på 7 MW + 2 MW rökgaskondensor. Ett nytt distributionssystem ersatte det befintliga.

Produktspecifikationer

Kund: Gislaved Energi
Location: Gislaved, Sverige
Bränsletyp: Grot
Panneffekt: 7.000 kW
Energityp: Fjärrvärme
År: 2017