Moelven Soknabruket

Bakgrund

Vid Moelvens sågverk i Sokna byggde Moelven en pelletsfabrik som behöver ca 8 MW. Deras befintliga panna var för liten för att klara av både sågverkets torkar samt den nya pelletsfabriken.

Lösningen

Jernforsen gjode en processleverans med två biobränslelinjer om vardera 12 MW. Från silos till rökgasfläktar är anläggningarna redundanta med gemensamt elektrofilter och economiser. Distributionssystem med nätpumpar till sågverk resp. pelletsfabrik och styr- och reglerutrustning.

Produktspecifikationer

Kund: Moelven Soknabruket
Location: Sokna, Norge
Bränsletyp: Bark, flis, spån
Panneffekt: 12 + 12 MW
Energityp: Processvärme
År: 2019