Perstorps Fjärrvärme AB

Bakgrund

Perstorp Fjärrvärme AB, PFAB, är ett bolag som till lika delar ägs av E.ON och Perstorps Kommun. Bolaget har en fjärrvärmeverksamhet i Perstorps tätort och befintlig produktion utgordes till allra största delen av värmeleverans från Perstorp AB. Värmeleveranserna från Perstorp AB skulle avslutas.

Överväganden

PFAB planerade att under 2013 genomföra ett om- och tillbyggnadsprojekt av befintlig produktionsanläggning. Projektet gich ut på att ersätta de befintliga leveranser från Perstorp AB med leverans från en egen biobränsleeldad panna.

Lösningen

Jernforsen levererade en maskinentrepreand bestående av bränslehantering, förbränning, panna, rökgasrening samt styr-reglerutrustning för hela centralen.

Produktspecifikationer

Kund: Perstorps Fjärrvärme
Location: Perstorp, Sverige
Bränsletyp: Grot
Panneffekt: 12 MW
Energityp: Fjärrvärme
År: 2013